×

BALM și BGL solicită condiții competitive echitabile în transportul rutier de marfă


Aspectele sociale, competitive și relevante pentru siguranța rutieră în transportul rutier de mărfuri trebuie respectate, motiv pentru care Asociația Federală a Transportului Rutier de Mărfuri/Logistică (BGL) împreună cu Oficiul Federal pentru Logistică și Mobilitate (BALM) solicită mai multe controale de trafic în transportul rutier de mărfuri.

În contextul discuției publice despre condiții de muncă echitabile în industria transporturilor, BALM reprezintă urmărirea și pedepsirea consecventă a încălcărilor corespunzătoare în sfera responsabilităților sale legale, se arată în cererea comună. BALM intenționează să raporteze toate încălcările constatate în timpul controalelor de trafic pe rețeaua de drumuri principale din Germania și a controalelor prioritare direcționate, în special față de reglementările privind timpul de conducere și de odihnă , și efectuează procedurile de amendă corespunzătoare.

Ca parte a alianței naționale împotriva muncii nedeclarate și a angajării ilegale în industria transportului de mărfuri, transport și logistică, BGL dorește să lucreze intens împotriva denaturării concurenței prin munca nedeclarată și angajarea ilegală și pentru respectarea standardelor sociale necesare în favoarea șoferilor. Evenimentele actuale în special arată cât de important este un schimb strâns și o cooperare între autoritățile de supraveghere din alianța relevantă.