×

Până la 40% mai productivi: camioanele autonome arată un potențial mare în transferul de mărfuri către căile ferate


Proiectul de cercetare ANITA a fost finalizat cu succes: Dr. Frederik Zohm, membru al Consiliului de Administrație pentru Cercetare și Dezvoltare la MAN Truck & Bus, Dr. Martina Niemann, membră a Consiliului de Administrație al DB Cargo AG pentru Finanțe, Control și Managementul Aprovizionării, Dr. Christian T. Haas, director al Institutului pentru Cercetarea Sistemelor Complexe de la Universitatea de Științe Aplicate Fresenius, și Hans-Heinrich Götting, director general al Götting KG.

MAN Truck & Bus, Deutsche Bahn, Universitatea de Științe Aplicate Fresenius și Götting KG au obținut împreună rezultate de cercetare de pionierat în utilizarea unui camion autonom în logistică containerizată. În cadrul proiectului de cercetare „Inovație autonomă în operațiunile de terminal” (ANITA), au demonstrat cu succes cum camioanele autonome, integrate corespunzător în infrastructură, pot face transportul combinat rutier și feroviar mai eficient, mai ușor de planificat și, în același timp, mai flexibil în viitor.

Partenerii de proiect au pus în mișcare un camion care poate manipula containerele independent, de la drum la calea ferată, cu ajutorul planificării digitale a misiunii. Proiectul de cercetare, finanțat de Ministerul Federal al Economiei și Protecției Climatului din Germania, a durat trei ani în total, aproximativ șase luni dintre aceștia fiind alocați către experți care au testat vehiculul în utilizare practică la Depoul de containere DB Intermodal Services și Terminalul de containere DUSS din Ulm.

„La dezvoltarea sistemelor de conducere autonomă, aplicațiile logistice concrete și beneficiile pentru clienți sunt în centrul atenției noastre încă de la început. De aceea, la ANITA, nu am lucrat doar la dezvoltarea conducerii automatizate într-un terminal de containere, ci în același timp, împreună cu partenerii noștri, am promovat integrarea digitală a tehnologiei în procesul logistic. Doar în acest fel vom putea folosi în mod semnificativ avantajele camioanelor autonome în viitor: creșterea siguranței, mai multă flexibilitate – în special în contextul deficitului tot mai mare de șoferi – o bună compatibilitate cu alte moduri de transport și, desigur, eficiența optimă a energiei în exploatare, care va deveni deosebit de importantă în legătură cu electromobilitatea. Pentru MAN, ANITA este o bază importantă pentru a introduce camioane autonome pe șosea ca soluții în serie în operațiunile de transport între centrele logistice, cum ar fi în Ulm, începând din 2030”, spune Dr. Frederik Zohm, membru al Consiliului de Administrație pentru Cercetare și Dezvoltare la MAN Truck & Bus.

Testele intensive cu șoferii profesioniști în conducere defensivă și ingineri de dezvoltare au oferit perspective cuprinzătoare pentru îmbunătățirea continuă a funcției de conducere autonomă și a interacțiunii sale cu planificarea misiunii și pentru pregătirea necesară a terminalelor pentru integrarea noii tehnologii.

  • Proiectul de cercetare și dezvoltare ANITA a fost finalizat cu succes: În transferul de mărfuri către calea ferată, camioanele autonome prezintă un potențial de eficiență de până la 40%.
  • Proiect de finanțare ANITA: Dezvoltarea, integrarea digitală și testele de teren ale unui camion autonom pentru manipularea containerelor la depoul DB IS și terminalul DUSS din Ulm au avut succes.
  • Proiectul de finanțare ANITA furnizează concluzii transferabile pentru integrarea viitoare a camioanelor autonome în procesele centrelor logistice și pentru transporturile cu camioane fără șofer între nodurile logistice.

„Transportul combinat va continua să crească în anii următori și va juca un rol important în transferul traficului către calea ferată ecologică. Pentru a realiza acest lucru, procesele complexe din terminale trebuie să devină mai eficiente și mai rapide. Acest lucru poate fi realizat numai dacă continuăm să automatizăm și să digitalizăm procesele logistice. Finalizarea proiectului ANITA a demonstrat astăzi în mod impresionant cum ar putea arăta viitorul în terminale. Camionul autonom funcționează în operațiunile reale din terminal și poate aduce astfel o contribuție decisivă la viabilitatea viitoare a transportului combinat”, spune Dr. Martina Niemann, membru al Consiliului de Administrație al DB Cargo AG pentru Finanțe, Control și Managementul Aprovizionării.

Pentru a îndeplini sarcina de transport în manipularea containerelor, camionul autonom al proiectului ANITA trebuie să poată comunica cu infrastructura depoului DB IS și a terminalului DUSS. În acest scop, oamenii de știință de la Universitatea de Științe Aplicate Fresenius au analizat, în prima fază a proiectului, procesele existente, procedurile și comportamentele persoanelor și mașinilor de la fața locului și le-au transformat într-un set digital de reguli. Limbajul de specificație a contractului (CSL) al Deon Digital servește ca limbaj comun pentru comunicarea clară și completă a tuturor sistemelor implicate. Rezultatul este un sistem complet de planificare a misiunii care leagă atât vehiculul, cât și sistemele IT ale DB IS-Depot și DUSS-Terminal.

Precum un interpret universal, soluția vorbește limbajele tuturor sistemelor și îndrumă camionul automatizat prin procesul de manipulare a containerelor, așa cum explică Prof. Dr. Christian T. Haas, Director al Institutului pentru Cercetarea Sistemelor Complexe de la Universitatea de Științe Aplicate Fresenius: „Aici avem un sistem ce comunică intensiv, multi-agent: diferiți oameni, precum șoferii de camion, operatorii de macarale, conducătorii de stivuitoare folosesc forme variate de comunicare (vorbire, gesturi etc.), și transmit informațiile pe care le clasifică ca fiind relevante. Deoarece în transferurile autonome nu șoferul „vorbește” cu dispecerul, ci camionul cu baze de date sau alte mașini, a trebuit dezvoltat un sistem de comunicare digital – adică unul pe care mașinile îl pot înțelege – pentru ca misiunea să funcționeze. Acesta a fost un efort de dezvoltare mare, dar care acum a dus la succes și la creșterea corespunzătoare a productivității.”

Götting KG și-a adus expertiza în localizarea obiectelor și detectarea mediului în proiect pentru a permite transferabilitatea viitoare către alte centre logistice și extensibilitatea pentru scenarii suplimentare de implementare. “Pentru ca vehiculele fără șofer să devină și mai atractive, continuăm să lucrăm la detectarea sigură a obstacolelor pentru distanțe și viteze mai mari,” spune Hans-Heinrich Götting, director general al Götting KG, la încheierea proiectului ANITA.

Rezultatele detaliate ale proiectului vor fi sintetizate într-un raport detaliat al proiectului și publicate după încheierea proiectului.

Mai multe despre ANITA: https://www.anita.digital

Proiectul de finanțare ANITA furnizează concluzii transferabile pentru integrarea viitoare a camioanelor autonome în procesele centrelor logistice și pentru transporturile cu camioane fără șofer între nodurile logistice.

Proiect de finanțare ANITA: Dezvoltarea, integrarea digitală și testele de teren ale unui camion autonom pentru manipularea containerelor la depoul DB IS și terminalul DUSS din Ulm au avut succes.

Proiectul de cercetare și dezvoltare ANITA a fost finalizat cu succes: În transferul de mărfuri către calea ferată, camioanele autonome prezintă un potențial de eficiență de până la 40%.