×

Ordinul privind criteriile de risc pentru utilizarea e-Sigiliu a fost publicat în Monitorul Oficial


Ordinul privind criteriile de risc pentru utilizarea e-Sigiliu a fost publicat în Monitorul Oficial

ORDIN AVR/ANAF nr. 5 din 4 ianuarie 2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare

Sistemul naţional RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicaţii informatice şi a unor dispozitive inteligente care asigură autorităţilor competente accesul la informaţii privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale.

Sistemul naţional RO e-Sigiliu va fi utilizat în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale:

a)plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;

b)plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră şi un birou vamal din interiorul ţării şi care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;

c)declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export;

d)privind mişcarea în interiorul ţării a produselor supuse la plata accizei armonizate şi nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum şi produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă;

e)aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul naţional;

f)bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal;

g)bunuri având ca destinaţie o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul naţional.

Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezenţa conducătorului mijlocului de transport monitorizat. În cazul în care mărfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista şi comisionarul în vamă sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, după caz.

Fişa de monitorizare şi procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de către conducătorul mijlocului de transport.

Conducătorul mijlocului de transport este obligat:

a) să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport;

b) să semneze angajamentul de plată prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;

c) să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

Ca urmare a deciziei de monitorizare, în cazul afectării integrităţii dispozitivului inteligent (dispozitivul dispare sau suferă deteriorări), transportatorul rutier de marfă este obligat să plătească contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plată.

Ruta de transport va fi declarată de conducătorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreată şi consemnată de autoritatea competentă.

Conducătorul auto este obligat să anunţe de îndată autoritatea competentă care a iniţiat procedura de monitorizare sau serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forţă majoră care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de funcţionare a e-Sigiliului.